Vi ste ovde:Naslovna»BUS TURE»PRAG
PRAG

PRAG

 


P R A G

- Zlatni grad –

Još od srednjeg veka, Prag se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. Èesto ga nazivaju zlatnim gradom zbog bogate istorije i laskave titule stecišta kulturne elite.U njemu su živeli i radili Mocart, Betoven, Kafka... koji su, oèarani njegovom lepotom, lako nalazili inspiraciju za svoja remek dela.Danas je Prag evropska metropola, grad pun života, pun moguænosti za kvalitetan provod, od tržnih centara do bezbroj pivnica i restorana u kojima se služi èuveno èeško pivo. U Prag se ne ide jednom – u Prag se ide uvek!


PROGRAM PUTOVANJA

OBILASCI: Prag – krstarenje Vltavom – Karlove Vari – Drezden - zamak Karlštajn/zamak Šternberg

 

1. dan BEOGRAD – NOVI SAD

Polazak iz Beograda oko 07:00 èasova sa dogovorenog mesta i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 08:00 èasova (proveriti 3 dana pre putovanja taèno vreme i mesto polaska autobusa). Dnevna vožnja kroz Maðarsku i Slovaèku prema Pragu. Dolazak u Prag u kasnim veèernjim èasovima, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noæenje.

2. dan PRAG - KRSTARENJE VLTAVOM

Doruèak. Nakon doruèka obilazak Praga: Hradèani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka iz 17. veka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Ðorða, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana. Potom razgledanje centra grada: Karlov most, crkva od Tina, Starogradski i Vaclavski trg, šetnja i upoznavanje sa centrom grada. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U poslepodnevnim èasovima moguænost organizovanja fakultativnog izleta vožnja brodom Vltavom – pogled na Prag iz jednog sasvim drugog ugla. Slobodno vreme. Noæenje.

3. dan PRAG – KARLOVE VARI – PRAG

Doruèak. Nakon doruèka moguænost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari, poznatog banjskog i turistièkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Po dolasku obilazak centra Karlovih Vari, termalnih izvora, prelepe ruske crkve...U poslepodnevnim èasovima povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noæenje.

4. dan PRAG – DREZDEN – PRAG

Doruèak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili moguænost organizovanja fakultativnog izleta u Drezden, grad na istoku Nemaèke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog znaèaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, roðenih krajem 19. I poèetkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodièina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je èuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noæenje.5. dan PRAG – ZAMAK KARLŠTAJN / ZAMAK ŠTERNBERG - PRAG

Doruèak. Napuštanje hotela. Moguænost organizovanja fakultativnog obilaska zamka Karlštajn iz XIV veka, u kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome se èuva replika krune èeških kraljeva.

ZA POLASKE U JANUARU UMESTO KARLŠTAJNA OBILAZIÆEMO ZAMAK ŠTERNBERG (zamak Karlštajn je zatvoren za posete u januaru). Šternberg je sagraðenog 1241. godine. Zamak je dobio naziv od svog osnivaèa Zdeslava Divišova, koji mu je to ime dao po aristokratskom obeležju svoje familije (osmokrakoj zvezdi), što u prevodu znaèi zvezda-dvorac..

Nakon obilaska povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U veèernjim èasovima polazak za Srbiju. Noæna vožnja kroz Slovaèku i Maðarsku prema Srbiji.

6. dan NOVI SAD – BEOGRAD Dolazak u Novi Sad i Beograd u prepodnevnim èasovima.

 

               

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

       
                                 
     

Opis

     

Termin putovanja

   

Hotel

   

Ukupna cena po

   
                     

osobi

   
                               
                                 
                     

Hotel 3*

 

75 €

 
     

Zima

 

6 dana

   

09.01. – 14.01.2018.

   

Specijalna ponuda

   
                       
                     

Hotel 3*

 

85 €

 
                     

Hotel 3*

 

75 €

 
     

Zima

 

6 dana

   

16.01. – 21.01.2018.

   

Specijalna ponuda

   
                       
                     

Hotel 3*

 

85 €

 
                     

Hotel 3*

 

75 €

 
     

Zima

 

6 dana

   

23.01. – 28.01.2018.

   

Specijalna ponuda

   
                       
                     

Hotel 3*

 

85 €

 
                     

Hotel 3*

 

75 €

 
     

Zima

 

6 dana

   

30.01. – 04.02.2018.

   

Specijalna ponuda

   
                       
                     

Hotel 3*

 

85 €

 
                     

Hotel 3*

 

75 €

 
     

Zima

 

6 dana

   

06.02. – 11.02.2018.